چند سخن از آبراهم لینکلن

پدرم به من کار کردن را آموخت، نه عشق و علاقه به کار را. مرد بی شهامت کسی است که در جایی که باید اعتراف کند، خاموش بنشیند. من دیده ام که درجه سعادت اشخاص بستگی به اراده و میل خود آنها دارد. هرگاه بتوانیم بعد از شکست لبخند بزنیم شجاع هستیم. لبخند، بیش از چند لحظه دوام ندارد، اما خاطره ی آن جاودانی است. من نمی دانم پدر بزرگم که بوده، اما به این نکته بیشتر اهمیت می دهم که بدانم نواده او چه کسی خواهد شد. من دریافته ام که انسانی هر اندازه مصمم به خوشبخت زیستن باشد، به همان اندازه خوشبخت و سعادتمند زندگی خواهد کرد. آدمی ناتوان ترین موجود جهان است، بویژه در برابر خودش. هیچ کس بهتر از خود انسان نمی تواند خودش را فریب دهد. هر کس نیمی از عمرش را در فریب دادن خود تلف می کند. اگر بدانیم کجا هستیم، کجا می رویم و به چه وسیله می رویم، یکی از مشکلات خود ما و اجتماع ما برطرف می شود. تصمیم بگیرید که کاری را انجام دهید، آنگاه راه انجام آن را خواهید یافت. ادعا نمی‌کنم که رویدادها را مهار کرده‌ام، بلکه با افسوس بی‌پایان، می‌گویم که رویدادها مرا مهار کرده‌اند.

 

/ 0 نظر / 230 بازدید