سخنان کوتاه ارزشمند

 • عاشق راستین، کسی است که نیک بختی معشوق خود را در نظر داشته باشد.((آلفرد دوموسه))

 • خوشبختی وجود ندارد و ما خوشبخت نیستیم، اما می توانیم این حق را به خود بدهیم که در آرزوی آن باشیم.((آنتوان چخوف))

 • هر کس عادت کند که بدون دلیل هر حرفی را باور کند، از صورت انسانی خارج است.((ابوعلی سینا))

 • نیک بخت ترین مردم کسی است که کردار به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی.((ابوعلی سینا))

 • تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه ی خامی و بی مایگی است و همیشه به زیان حقیقت تمام می شود.((ابوعلی سینا))

 • هیچ چیز در دنیا اتفاقی نیست.((ابوعلی سینا))

 • نشان دوست نیکو آن است که خطای تو را بپوشاند، تو را پند دهد و رازت را آشکار نسازد.((ابوعلی سینا))

 • آن که دانست زبان بربست و آن که می گفت ندانست.((احمد شاملو))

 • با مشاهده ی یک در، بی درنگ لزوم دیوارها احساس می شود. آیا با مشاهده ی یک دیوار هم، به همان اندازه لزوم یک در را احساس می کنیم؟((احمد شاملو))

 • یک اهرم به اندازه ی کافی بلند به من بدهید، من می توانم تمام جهان را تکان دهم.((ارشمیدس))

 • نقطه اتکایی به من بدهید، من زمین را از جا بلند خواهم کرد.((ارشمیدس))

 • هیچ گلی عطر، رنگ و زیبایی مادر را ندارد.((ارنست همینگوی))

 • ستاره ی بخت هیچ کس شوم نیست؛ این ما هستیم که آسمان را بد تعبیر می کنیم.((ارنست همینگوی))

 • تو برای برآورده شدن آرزوی خودت بکوش و بگذار دیگران هم به آرزوی خود برسند.((ارنست همینگوی))

 • آدم پرحرف تخم می کند و آدم خاموش درو می کند.((اقلیدس))

 • زن خوب زنی است که از همه اشیاء قیمتی و مدرن خانه برای شوهرش باارزش تر باشد.((اقلیدس))

 • تمام افکار خود را روی کاری که انجام می دهید، متمرکز کنید. پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند، نمی سوزانند.((الکساندر گراهام بل))

 • به عنوان یک قاعده‌ی کلی، اشخاص به آنچه با آن به دنیا آمده اند، دِین چندانی ندارند؛ مهم این است که از خود چه می‌سازند.((الکساندر گراهام بل))

 • مشتریان ناراضی همیشه موجب نگرانی هستند. آنها در عین حال فرصت طلایی شما هستند.((بیل گیتس))

 • در زندگی، همه چیز دادگرانه نیست؛ بهتر است با این حقیقت کنار بیایید.((بیل گیتس))

 • هر گاه خبرهای بد را به عنوان یک نیاز به تغییر و نه یک خبر منفی پذیرفتید، شما از آن شکست نخورده اید، بلکه چیزهای تازه ای از آن آموخته اید.((بیل گیتس))

 • در راه پیشرفت فرهنگ باید کوشید و نخستین قدم، ترک کهنه پرستی است.((پرویز ناتل خانلری))

 • آن که می خواهد زنده بماند باید با دشواری ها درآویزد. دشواری برای زندگان مایه ی نومیدی نیست؛ نومید مردگان هستند.((پرویز ناتل خانلری))

 • آدمی برای شک کردن آفریده نشده، برای پرسیدن آفریده شده است.((توماس یانگ))

 • آنقدر دانش آدمی را کفایت است که راه راست را از کج و نیکبختی را از بدبختی شناسد.((جالینوس))

 • دانش، ساخته و پرداخته‌ی بشر و دلبستگی‌ها و کار و کردارهای اوست.((جان چارلز پولانی))

 • ما باور داریم انسانی که ماشین اختراع می کند و سبب بیکار شدن کارمندی می شود، این استعداد را هم دارد که شغل بیافریند.((جان‌ اف‌ کندی‌))

 • سختیهای بزرگ، مردان بزرگ می سازد.((جان‌ اف‌ کندی‌))

 • هر برنامه، اقدام و مخاطرات و هزینه هایی در بر دارد، اما این مخاطرات و هزینه ها به مراتب از مخاطرات و هزینه های بلندمدت راحت نشستن و کاری نکردن کمتر است.((جان‌ اف‌ کندی‌))

 • تولد و مرگ را درمانی نیست. مهم این است که فاصله میان این دو را، شاد زندگی کنیم.((جرج سانتایانا))

 • بیشتر انسانها جزء یکی از این دو دسته هستند: سانچو پانزاها که به حقیقت می اندیشند، اما آرمانی ندارند و دون کیشوتها که به آرمانها می اندیشند، اما دیوانه اند.((جرج سانتایانا))

 • اینکه تنها خردمند باشی و بینش باطنی داشته باشی، خردمندی نیست؛ خردمندی آن است که دل را باور کنی.((جرج سانتایانا))

 • هیچ می دانی فرصتی که از آن بهره نمی گیری، آرزوی دیگران است؟!((جک لندن))

 • کسانی که حاضر نیستند برای آزادی بهایی بپردازند، لیاقت آزادی را ندارند.((جورج واشنگتن))

 • نهال دوستی حقیقی آهسته رشد می کند.((جورج واشنگتن))

 • در وظیفه خود ایستادگی کردن و خاموش ماندن، بهترین پاسخ به تهمت است.((جورج واشنگتن))

 • نود و نه درصد همه‌ی شکست‌ها از آن کسانی است که به آوردن عذر و بهانه خو گرفته‌اند.((جورج واشنگتن کارور))

 • هرگز این چهار چیز را در زندگیت نشکن: اعتماد، قول، رابطه و قلب؛ زیرا اینها وقتی می شکنند صدا ندارند، اما درد بسیاری دارند.((چارلز دیکنز))

 • ما با گذشت زمان تغییر می کنیم؛ زمان وظیفه ی خود را شرافتمندانه انجام می دهد.((چارلز دیکنز))

 • بین کسی که با شوق و حرارت کتابی را مطالعه می کند و کسی که می خواهد خستگی خود را با کتاب برطرف سازد، تفاوت بسیار است.((چارلز دیکنز))

 • اگر آنقدر ضعیف و ناتوان نبودم که برای زنده ماندن خود ناگزیر به کوشیدن باشم، هرگز نمی توانستم به چنین کارهایی دست بزنم و به موفقیت برسم.((چارلز رابرت داروین))

 • موسیقی نیروی حیات بخشی است که به گونه ای اسرار آمیز، خاطره های فراموش شده دورترین روزهای زندگی را در قلبها بیدار می کند.((چارلز رابرت داروین))

 • انسان موجودی است که به همه چیز عادت می کند.((داستایوسکی))

 • کسی که به خودش دروغ می گوید و به دروغ خودش گوش می دهد، کارش به جایی خواهد رسید که هیچ حقیقتی را نه از خودش و نه از دیگران تشخیص نخواهد داد.((داستایوسکی))

 • در دل جنگلی انبوه، راه دو شاخه شد، من راهی را در پیش گرفتم که رفت و آمد در آن کمتر بود، و همین، سبب این همه دگرگونی شد.((رابرت لی فراست))

 • بهترین دوره زندگی ما روزگار کودکی است و همین که از آن گذشتیم، وارد بدترین مراحل حیات می شویم.((رابرت هوک))

 • حقیقت، ابتدا انسان را نجات می‏دهد، آنگاه آرامش می‏بخشد.((ژرژ برنانوس))

 • مرگ آرزویی جز این ندارد که به وعده‏ای که در صبح زندگی داده است وفا کند. به بیان جدّی‏تر شیرینی و گرمی لبخند مرگ کمتر از لبخند زندگی نیست.((ژرژ برنانوس))

 • دوزخ این است که انسان دیگر دوست نداشته باشد.((ژرژ برنانوس))

 • آبادی یک کشور از روی میزان آزادیش سنجیده می شود، نه از روی حاصلخیزیش.((شارل دو مونتسکیو))

 • باید آزادی را برای مدتی از دست داد، تا بتوان برای همیشه آن را حفظ کرد.((شارل دو مونتسکیو))

 • باید زیاد مطالعه کنیم تا بدانیم که هیچ نمی دانیم.((شارل دو مونتسکیو))

 • کارهای بزرگ، تنها از انسانهای بزرگ ساخته است و انسانهای بزرگ، زمانی بزرگ می شوند که خودشان بخواهند.((شارل دوگل))

 • هیچ چیز به اندازه ی سکوت و خاموشی باعث افزایش قدرت نیست.((شارل دوگل))

 • بهترین نشانه ترقی یک ملت، آزادی گفتار است.((عبدالرحمن فرامرزی))

 • برای زنده ماندن باید خود را تطبیق داد و برای تطبیق باید در خود تغییر ایجاد کرد.((کرت لوین))

 • اگر به راستی می خواهید چیزی را درک کنید، بکوشید آن را تغییر دهید.((کرت لوین))

 • یک آدم موفق معمولاً هدف بعدی خود را خیلی بالاتر از آخرین دستاوردش قرار نمی دهد.((کرت لوین))

 • جامعه وجود ندارد، جوامع وجود دارد.((کوروش بزرگ))

 • هر آنچه حقیقی است خردمندانه است و هر آنچه خردمندانه است حقیقی است.((گئورگ ویلهلم فریدریش هگل))

 • شما نمی توانید به یک نفر چیزی را که خودش از قبل نمی داند یاد بدهید، [بلکه] فقط می توانید او را از آنچه می داند با خبر و آگاه کنید.((گالیله))

 • آموزگاران در را باز می کنند، اما این تویی که باید وارد شوی.((گالیله))

 • هرگز مردی ولو بسیار نادان را ندیدم که از وی چیزی نتوانم بیاموزم.((گالیله))

 • آسمان تنها حرارت و باران مهربانی ندارد، بلکه آذرخش و سیل هم دارد.((گالیله))

 • نوآوری، سرچشمه های گوناگون دارد. شما باید در محیط و فضایی باش

/ 2 نظر / 291 بازدید
ريحانه

اگر "او" براي "تو" ساخته شده "من" براي "تو" ويران شده ام[گل]

بیژن

به کسی عشق بورز که لایق عشقه تو باشد نه تشنه ی آن چون تشنه ی عشق روزی سیراب می شود ویکتور هگو