چند سخن از ناپلئون بناپارت

بین شکست و پیروزی یک قدم بیشتر فاصله نیست و مردم از ترس شکست، شکست می خورند. کم دانستن و پر گفتن مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است. عشق گوهری گرانبهاست، اگر با پاکدامنی همراه باشد. کسی که از شکست می ترسد، حتما شکست خواهد خورد. رنجها و ناراحتی ها فکر انسان را قوی می کند. تسخیر یک کشور بزرگ از تسخیر قلب کوچک زن آسانتر است. برای اندیشیدن وقت بگذارید، اما هنگامی که زمان عمل رسید اندیشیدن را متوقف کنید و حرکت کنید. هر مردی را می توان از طریق رفتار او با همسر و زیر دستانش شناخت. غیر ممکن کلمه ای است که تنها در فرهنگ لغت انسانهای احمق یافت می شود. آن قدر شکست خوردم تا راه شکست دادن را آموختم. سیاست فاقد قلب است و تنها مغز دارد. مرگ حقیقی برای انسان، مرگ امید است. تصور کن اگر قرار بود هر کس به اندازه ی دانش خود حرف بزند چه سکوتی بر دنیا حکمفرما می شد. شرط اصلی موفقیت در تمام مراحل زندگی، داشتن سه چیز است : اول پول، دوم پول و سوم پول. کسی که می تواند چاپلوسی کند، تهمت زدن هم برایش بسیار آسان است. چه بسا اشخاصی که فقط با صدای کلنگ گورکن از خواب بیدار می شوند. هیچ کس آنقدر ابله نیست که برای هیچ گونه کاری لیاقت نداشته باشد. آنجا که قدرت قدم می گذارد، قانون ضعیف خواهد شد. برای یک مرد هیچ شکنجه ای بالاتر از آن نیست که به او ترحم کنی. عشق، روح را تواناتر می سازد و انسان را زنده دل نگاه می دارد.
/ 2 نظر / 874 بازدید
ASAL

فوق العاده بود[لبخند]

مهدی

خیلی از این حرفها را ناپلئون نگفته به او نسبت می دهند