نظرسنجی

نظرات جالب شما جمع آوری می شود و در همین وبلاگ برای استفاده بقیه دوستان به نمایش گذاشته می شود.

لطفا نظرات خود را برای ما ارسال نمایید و در صورت تمایل با ما تماس بگیرید.

نظر سنجی شماره یک:

١)شما به عنوان یک پسر حاضریید با چه دختری ازدواج کنید؟

٢)شما به عنوان یک دختر حاضرید به چه پسری ازداوج کنید؟

با شرکت در این نظر سنجی آیینه دوستان باشیم.

 

/ 0 نظر / 13 بازدید