چند سخن از انیشتن

دین بدون علم کور است و علم بدون دین لنگ است دوچیز بی‌پایان هستند: اول «منظومه شمسی»، دوم «نادانی بشر»، در مورد اول زیاد مطمئن نیستم. هر چیزی که مهم باشد لزوما قابل شمارش نیست و هر چیزی که قابل شمارس باشد لزوما مهم نیست. ماهها و سالها فکر می کنم.در نود و نه مورد نتیجه گیری ام غلط است.اما در صدمین بار حق با من است. روشنفکران مشکلات را حل می کنند ولی نوابغ از بروز آن جلو گیری می کنند. هرگز کاری را بر خلاف وجدانتان انجام ندهید حتی اگر قانون بخواهد. مسلما نیروی جاذبه هیچ مسئولیتی در قبال افتادن انسانها در عشق ندارد. در طول یک قانون ریاضی به یک واقعیت اشاره می شود ولی یقین وجود ندارد. در طول زمانی که یقین وجود دارد،کسی به واقعیت اشاره نمی کند. دو راه برای زندگی در دوران زندگی وجود دارد: یکی آنکه تصور کنیم هیچ چیز یک معجزه نیست و دیگر آنکه تصور کنیم که همه چیز یک معجزه است. من با شهرت بیشتر و بیشتر احمق شدم.البته این یک پدیدهٔ نسبی است. خداوند زیرک است اما بدخواه نیست. از وقتی که ریاضی‌دانان از سرو کول «نظریه نسبیت» بالارفته‌اند، دیگر خودم هم از آن سر در نمی‌آورم.
/ 1 نظر / 171 بازدید
به تو چه

نه بابا